Legal shizzle

Welkom op de minst gelezen pagina van deze website. Laten we eerlijk zijn: niemand heeft zin om dit van A tot Z te lezen. Daarom hier in een paar regels onze beloftes en kernwaardes:

Jullie privacy staat voorop

We zien het als een grote verantwoordelijkheid om de content die jullie aan ons platform toevertrouwen te beschermen. We beloven dat we deze info nooit zullen delen met derden.

Bedenk goed: een aanstaand bruidspaar is een goudmijn voor adverteerders. Bij Weddamo willen we daar niets van weten. Wij hebben niet voor niets gekozen om een vergoeding te vragen voor onze dienst: we willen jullie niet lastig te vallen met ongewenste advertenties.

We stellen alles in het werk om onze gebruikers tevreden te houden. Wanneer er zich toch problemen voordoen, zullen wij ons uiterste best doen om tot een goede oplossing te komen.

Hieronder dan de echte legal shizzle. Niet omdat we het leuk vinden, maar het hoort er nou eenmaal bij.

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 3-2-2022

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Weddamo (gaantrouwen.nl) – Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 59544325. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website gaantrouwen.nl en onderliggende trouwsites, verder beschreven als Weddamo.

U wordt aangeraden om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u bekend bent met de rechten en verplichtingen die bij het gebruik van Weddamo horen.

Weddamo behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te brengen. De laatste versie van deze voorwaarden is altijd op de website te vinden.

1. Definities

Gebruikers: iedereen die gebruik maakt van het Weddamo portaal.
Trouwsite: online ruimte waarop een trouwkoppel informatie kan delen met betrekking tot hun bruiloft.
Trouwsite eigenaar: fysiek persoon die een trouwsite heeft aangemaakt via het Weddamo systeem.
Gast: Gebruiker die de trouwsite van de trouwsite eigenaar bezoekt.

2. Aansprakelijkheid

Weddamo biedt een platform waarop trouwsite eigenaars kunnen communiceren met gasten, maar reguleert niet de inhoud hiervan. Weddamo heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, wettigheid, integriteit en nauwkeurigheid van de inhoud van de trouwsites. Weddamo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van trouwsites, inclusief het publiceren van bestanden via een trouwsite.

Weddamo probeert de integriteit van trouwsites te waarborgen, maar geeft hier geen enkele garantie op. Indien onrechtmatigheden worden geconstateerd op een trouwsite, kunt u Weddamo hiervan op de hoogte stellen zodat dit gecorrigeerd kan worden.

Weddamo, betrokken partijen en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door, of gerelateerd aan de website, website gerelateerde services en/of inhoud.

3. Intellectueel eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat Weddamo bestanden bevat die eigendom zijn van Weddamo en/of de gebruikers van Weddamo. Deze bestanden zijn beschermd door de intellectuele eigendomswetten als copyright, handelsmerken en patenten.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om intellectuele eigendomsrechten te verlenen aan u. U erkend en accepteert dat het ongeautoriseerd gebruik van bestanden beschermd door intellectueel eigendomsrecht in schending is met deze gebruiksvoorwaarden en wetgeving.

Het is niet toegestaan om verklaringen van intellectueel eigendom te verwijderen, verstoppen of veranderen.

4. Uploaden bestanden

Met het uploaden van bestanden via Weddamo behoudt u het intellectuele eigendom dat u reeds bezit op deze bestanden.

U erkent en accepteert dat met het beschikbaar stellen van bestanden via Weddamo, u automatisch de volgende rechten verleent aan Weddamo:

 1. een vrij, wereldwijd niet exclusieve licentie voor gebruik, publicatie, reproductie van bestanden in connectie met Weddamo;
 2. gebruik en reproductie (en dit recht te verlenen aan derden) van bestanden via ieder medium voor marketing of promotie doeleinden die in verband staan met Weddamo.

Bovenstaande licentie vervalt op het moment dat u desbetreffende bestanden, data of ander materiaal van de Weddamo website verwijdert.

U garandeert aan Weddamo dat u de volledig rechthebbende persoon bent ten aanzien van bestanden die u op de trouwsite beschikbaar stelt. U garandeert dat u geautoriseerd bent om de gebruikslicentie te verlenen als hierboven bedoeld.

Door bestanden beschikbaar te stellen via Weddamo, garandeert u dat

 1. ieder bestand dat u beschikbaar stelt via de website origineel is en dat het geen sample data bevat tenzij u een licentie heeft om dit type data te gebruiken;
 2. u de originele schrijver bent van alle tekst in de bestanden, of dat u een licentie heeft om materiaal te hergebruiken van de auteur van de tekst.

U stelt Weddamo, gebruikers en gerelateerde bedrijven volledig schadeloos bij claims van derden die veroorzaakt worden door onrechtmatig gebruik van bestanden door uw handelen.

5. Toegang en inhoud

U gebruikt Weddamo alleen voor doeleinden die niet in tegenspraak met de wetgeving zijn. Daarbij is het niet toegestaan om

 1. handelingen te verrichten die onze infrastructuur in gevaar zouden kunnen brengen;
 2. bestanden te kopiëren, reproduceren of te veranderen die beschikbaar zijn gesteld via de website, of om afgeleide werken hiervan te maken zonder voorafgaand expliciet toestemming te hebben gevraagd aan Weddamo of de aangewezen derde partij;
 3. het normaal functioneren van Weddamo te hinderen;
 4. data over gebruikers van Weddamo te verzamelen.

De activiteiten die u ontplooit in verband met Weddamo zullen niet

 1. gebaseerd zijn op onwaarheden of misleidend zijn;
 2. de rechten van derden aantasten, inclusief auteursrecht, handelsmerken, andere intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy;
 3. in tegenspraak zijn met wetten, reglementen, afkondigingen, of andere toepasbare regels.

U garandeert aan Weddamo dat u geautoriseerd bent om Weddamo te gebruiken en dat u in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen.

In toevoeging vindt u hieronder een niet uitputtende lijst van inhoud die niet toegestaan is om beschikbaar te stellen via Weddamo:

 1. Inhoud die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of iets dat als aanstootgevend kan worden beschouwd.
 2. Inhoud die aanzet tot geweld.
 3. Inhoud die leidt tot, of het resultaat is van, het maken van misbruik van anderen.
 4. Inhoud die in tegenspraak is met goede moraal of smaak, gewelddadig is of pornografisch (of links naar pornografisch) materiaal bevat.
 5. Inhoud waarbij persoonlijke informatie van minderjarigen wordt gevraagd of waarbij persoonlijke informatie beschikbaar wordt gesteld.
 6. Inhoud waarbij het uitvoeren van illegale activiteiten wordt aangemoedigd.
 7. Inhoud die in schending is met het auteursrecht.
 8. Inhoud waarbij spam en kettingbrieven betrokken zijn.
 9. Inhoud waarbij om wachtwoorden wordt gevraagd.
 10. Inhoud waarbij een foto of gelijkenis wordt vertoond van een persoon die daar geen toestemming voor heeft verleend.

Weddamo is bevoegd om de trouwsite (tijdelijk) buiten gebruik te nemen, te limiteren, of te beëindigen zonder dit van tevoren aan te kondigen en zonder dat er recht ontstaat op schadeverhaal op Weddamo.

Bij het schenden van de voorwaarden in dit document zal Weddamo geen aankoopbedragen vergoeden. Uiteraard zullen wij bij geschillen proberen om tot een passende oplossing te kopen.

Weddamo geeft geen garanties over de continue beschikbaarheid van de website zonder onderbrekingen en storingen.

6. Duur van service

De gratis versie van Weddamo is tot 28 dagen na registratie geldig. Hierna kunt u overgaan tot aanschaf van een betaald pakket. De aanschaf van een pakket is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. U kunt de website op ieder moment verlengen met een extra jaar.

Bij het tussentijds upgraden van een pakket (bijvoorbeeld van Premium naar Professional), blijft de einddatum van het product ongewijzigd.

Weddamo is gerechtigd om uw gebruik van de website stop te zetten, uw account tijdelijk of permanent te verwijderen en bestanden te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

7. Niet goed geld terug

Een upgrade naar Premium of Professional is vrijblijvend 14 dagen uit te proberen. Binnen 14 dagen na aankoop van het pakket heeft u de mogelijkheid om aanspraak te maken op de niet goed, geld terug-regeling. Stuur hiervoor een mailtje naar support@weddamo.nl en vermeld om welke website het gaat. De terugstorting van het aankoopbedrag wordt afgehandeld door Mollie. Terugstorting geschied uitsluitend op het rekeningnummer waarmee de aankoop is gedaan. Na de terugstorting wordt het pakket gedeactiveerd.

8. Links

Weddamo bevat links naar andere websites. Weddamo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en bedrijfsvoering van deze websites en kan daarom geen aansprakelijkheid nemen ten aanzien hiervan. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico.

9. Privacy

Weddamo zal geen persoonlijke informatie aan derden verkopen. Weddamo zal deze data behandelen als beschreven in ons privacy beleid.

10. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Weddamo en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11. Slotbepalingen

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de Nederlandse Wet van toepassing. Alle disputen ontstaan door deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.